Wystawa w Ostrawie

Dzisiaj na wystawie w Ostrawie byliśmy z IC Heidi Methexis CZ oraz IC No Fear of Royal Angel CZ. Heidi dostała ocenę EX 2 natomiast No Fear EX 1 oraz kolejny certyfikat CAGCIB

Ostrava 27.04.2013