Wystawa w Opolu

Ariel po raz trzeci zdobył EX1,CAC uzyskując tym samym tytuł Championa.