Dziewczynki z miotu O brały dzisiaj udział w wielkiej produkcji filmowej ;)

Oto efekty: